גדעון קרול

מייסד ובעלים

גדעון הקים את "גדעון קרול שמאות מקרקעין"  בשנת 1992, ניהל מאז ועד היום. במהלך השנים הוביל גדעון את המשרד תוך הרחבת תחומי עיסוקו והיקף פעילותו בשילוב עם הסקטור הפרטי והציבורי בהתמקצעות מיוחדת בתחום היטלי ההשבחה והסקטור החקלאי, עד להפיכת המשרד לאחד המובילים בתחומו. גדעון מוכר כבעל מומחיות רחבה וייחודית בתחום הנדל"ן על כל היבטיו. גדעון בעל תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה וניהול, מוסמך  בכלכלה וניהול מאוניברסיטת ירושלים משנת 1985, שמאי מקרקעין מוסמך במסלול לשמאות מקרקעין של אוניברסיטת תל אביב החל משנת 1992.​

בשנת 1993 נבחר המשרד ע"י ועדת המחקרים והסקרים של משרד המשפטים, לאחר עמידה בקריטריונים המקצועיים הנדרשים, לשמש כשמאי אזורי, לצורך עריכת שומות ומתן עדות של מומחה בבית המשפט.

עיקר התמחותו של גדעון במגוון עבודות שמאות מקרקעין ויעוץ, כולל יעוץ ועריכת שומות מקרקעין עבור ועדות מקומיות לתכנון ולבנייה באזור הצפון אשר בתחומן ישובים ערביים. קביעת שעור פיצויים בגין הפקעות מקרקעין מטעם מינהל מקרקעי ישראל, חוות דעת מקצועיות כמומחים מטעם בתי המשפט, חוות דעת למוסדות בנקאיים. ניתוח מגמות שוק והערכות פרויקטים כולל פרויקטים של פינוי בינוי .

לחזרה לכל אנשי הצוות
גדעון קרול - שמאות מקרקעין