תחומי פעילות

ליצירת קשר:

 מיסוי מקרקעין

היטלי השבחה – הכנת חוות דעת בנושא היטלי השבחה לרשויות מקומיות ושומות ליזמים ובעלי קרקע.

הכנת "שומות אחרות" וייצוג בפני שמאים מכריעים/וועדות ערר.

 

 

 שומות בתחום התכנון והבניה

עריכת וליווי שמאי של וועדות תכנון ובניה בהכנת תכניות בנין עיר.

עריכת טבלאות איחוד וחלוקה על פי התקינה המחייבת.

ליווי וייעוץ לוועדות מקומיות בהליכי תכנון תוכניות בנין עיר, החל בשלב התכנון ועד לאישור הסופי.

בחינת ההיבטים הכלכליים והשמאיים של תוכניות בנין העיר ומיקסום ההשבחות.

טיפול וייצוג בתביעות פיצוי על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה והפקעות קרקע.

 

 בנקים

הערכות לביטחונות ומשכנתאות

דוחות 0 ובחינת כדאיות כלכלית

הערכות על פי תקן 19 לבטוחות

 

 

 סקטור חקלאי

התמחות מיוחדת בסקטור החקלאי הכוללת ייעוץ למושבים וקיבוצים לגבי תוכניות הפרטה, הרחבה והפשרות קרקע.

 

 

 שומות וניתוחים כלכליים לנכסים מיוחדים

IFRS – שומות להנפקת מניות ואגרות חוב בבורסה לניירות ערך.

תחנות דלק.

מרכזים מסחריים גדולים.

הערכת מנחת מטוסים.

הערכות דיור מוגן.

שומות להסדר הקיבוצים.

שומות במסגרת הפרטת קיבוצים.

הערכות שווי לפינויים מיוחדים - תכנית ההתנתקות.

למשרד נסיון רב בשנים והתמחות בעב' שמאות מקרקעין ומספק ייעוץ וחוות דעת שמאיות בכל תחומי הפעילות העסקית, ללקוחות פרטיים ומסחריים ולגופים ציבוריים. צוות המשרד כולל שמאים וכלכלנים מנוסים התחומי המיסוי, המשפט ושמאות חקלאית.

תחומי הפעילות של המשרד כוללים:

 הערכות שווי

הערכות שווי לקניה ומכירה לכל סוגי המקרקעין, ולרבות נדל"ן מניב, מרכזים מסחריים, בתי אבות, תחנות דלק, שטחים חקלאיים, הערכות דמי שכירות ראויים ועוד.

 

בדיקות נאותות וכדאיות כלכלית לפני רכישת נכסי נדל"ן

 

 

 הפקעות, פינויים

התמחות בתחום הפקעות לצרכי ציבור עבור גופים ציבוריים דוגמת עיריות, וועדות מקומיות, רכבת ישראל ועבור נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות ותחבורה.

 

- הערכת פיצויים בגין ביצוע הפקעות לצרכי ציבור ולצרכי תשתיות לאומיות.

- הערכת ירידת ערך מקרקעין, מבנים ומערכות בגין פגיעה עקב תכנון ו/או ביצוע הנדסי, כולל הערכות שווי למחוברים וגידולים חקלאיים.

 

 סקטור ציבורי

המשרד נמנה ברשימת השמאי הממשלתי הראשי וזאת לצורך ביצוען של עב' שמאות מקרקעין עבור משרדי הממשלה השונים. במסגרת זו נותן המשרד שירותי שמאות מקרקעין לגופים ממשלתיים כגון משרד המשפטים, האפוטרופוס הראשי, חברת עמידר, רשות הפיתוח, האגודה למען החייל ועוד.

 

 

 פינוי בינוי והתחדשות עירונית

שומות לצורכי פינוי בינוי התחדשות עירונית, בחינת כדאיות כלכלית ובחינת תמורות עבור בעלי מקרקעין במסגרת התקשרות עם יזמים.

 

 

 מינויים מטעם בתי משפט, בוררויות

גדעון קרול משמש כבורר מוסמך, נמנה עם רשימת המומחים מטעם בתי המשפט בישראל בנושא שמאות מקרקעין, משמש כבורר מוסכם בין גופים פרטיים ובין גופים ממשלתיים ורשויות.

שומות פירוק שיתוף במקרקעין

חוות דעת מומחה.

בחינת ליקויי בניה, פלישות, נזקים.

כינוס נכסים

גדעון קרול - שמאות מקרקעין